TRYGHEDSGARANTI - LÆS MERE

Bæredygtighed

Bæredygtighed
Bæredygtighed
ForsideBæredygtighed

Bæredygtighed

ForsideBæredygtighed

Hvad vil det overhovedet sige, når et rejsebureau påstår, at de målrettet arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed? Er der ikke et modsætningsforhold mellem at sende folk om på den anden side af jorden – med fly – og samtidig sige, at man forsøger at tænke på bæredygtige løsninger?

Jo, er det korte svar.
Nej, sådan behøver det ikke at være, er det rigtige svar.

Hos TourCompass arbejder vi målrettet med en ambitiøs og langsigtet bæredygtighedsstrategi. Vi forsøger at være ansvarlige i den måde, vi driver forretning på.

De klima- og miljømæssige udfordringer, vi står overfor, er enorme. Vi ved godt, vi har et medansvar. Vi har derfor tilsluttet os de klimamæssige mål i Paris-aftalen. 

Vi arbejder også helt konkret med flere af FN’s Verdensmål, fordi vi mener, vi har en unik mulighed for at bidrage til en positiv udvikling i mange af de lande, vi rejser til – både socialt og miljømæssigt.

På klimafronten udarbejder vi hvert år et klimaregnskab, og vi har en helt konkret og meget ambitiøs plan for, hvordan vi hjælper med at nedbringe udledningen af CO2. 

På miljødelen arbejder vi primært med biodiversitet – herunder helt specifikt dyrevelfærd og udsatte naturområder.

Men det er på den sociale front, vi virkelig kan gøre en forskel.

Mange af vores rejser går til steder i verden, hvor folk ikke har den samme levestandard, som vi kender fra vores egen hverdag. Netop i kraft af rejserne er vi med til at skabe jobs, økonomisk vækst, øget uddannelsesmuligheder og bedre levevilkår

Vi tager opgaven alvorligt. Vi udvælger samarbejdspartnere, som selv arbejder aktivt med at gøre en forskel i lokalsamfundene, og vi støtter en lang række projekter, som bidrager til at skabe et positivt fodaftryk i verden.

Det er nemlig lige præcis dét, rejser også kan. Skabe positive fodaftryk – både hos dem, som oplever, og hos dem, som skaber oplevelser. 

Herunder kan du se nogle af de projekter, vi allerede er involveret i.

Du kan læse vores seneste bæredygtighedsrapport her.

Vi er engagerede
Projekter, vi støtter

Certificeringer

UN Global Compact

UN Global Compact

TourCompass er medlem af UN Global Compact. Det er et globalt netværk af virksomheder og organisationer, som forpligter sig til at arbejde med ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima & miljø og antikorruption samt at bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Som medlem af UN Global Compact er vi forpligtet til årligt at rapportere på vores arbejde med de ti principper og til at beskrive, hvordan vi som virksomhed har bidraget til opnåelsen af verdensmålene i løbet af året.

Science Based Targets

Science Based Targets

Hos TourCompass har vi et ret ambitiøst klimamål. Vi har tilsluttet os Paris-aftalen og arbejder målrettet for at nedbringe vores CO2-udledning – både direkte og indirekte. Vi er derfor også meget stolte af at være certificeret i forhold til Science Based Target.